Defenisi dan Nama-nama Al-Quran

Defenisi dan Nama-nama Al-Quran

Defenisi dan Nama-nama Al-Quran  Di antara kemurahan Allah kepada manusia bahwa Dia tidak saja memberikan sifat (fitrah) yang bersih yang dapat membimbing dan memberi petunjuk bagi mereka ke arah kebaikan, tetapi juga dari waktu ke waktu Dia mengutus seorang Rasul kepada manusia dengan membawa al kitab dari Allah dan menyuruh mereka beibadah hanya kepada Allah […]

MATA-MATA DAN DAJJAL YANG PASTI AKAN DATANG

MATA-MATA DAN DAJJAL YANG PASTI AKAN DATANG

MATA-MATA DAN DAJJAL YANG PASTI AKAN DATANG Dari Amir bin Sarahil Asy-Syab’bi, bahwasanya dia bertanya kepada Fathimah bin Qais, adik Adh-Dhahak bin Qais. Fatimah adalah termasuk salah seorang wanita yang turut serta berhijrah pada periode awal. Amir berkata, ”Sampaikanlah kepadaku suatu hadits yang engkau dengar langsung dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang tidak kamu […]

Kisah – Kisah Neraka Allah  Swt  berfirman dalam Al-Quran: Dan sesungguhnya Jahannam itu tempat yang dijanjikan  bagi mereka sekalian. Ia mempunyai tujuh pintu; tiap-tiap pintu    (telah   ditetapkan)   untuk   golongan   tertentu   dari   mereka (pengikut-pengikut iblis). (QS. Al-Hur, 15: 43:44)   Tentang  pintu-pintu  neraka,  Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Jibril as:  Apakah keadaan  pintu-pintu neraka itu seperti […]