Kisah Maryam di dalam Surat Ali Imran

Kisah Maryam di dalam Surat Ali Imran

Surat Ali Imran termasuk surat yang panjang (ada 200 buah ayat). Ali Imran adalah nama seorang lelaki yang keluarganya terpilih oleh Allah sebagai keluarga yang diberkati (yaitu keluarga Ali Imran). Nama Ali Imran diabadikan di dalam Al-Quran sebagai salah satu nama surat.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga ‘Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), (3:33)

Ternyata maksud Allah memilih keluarga Ali Imran adalah karena dari pasangan suami istri ini lahir salah seorang wanita yang mulia dalam sejarah yaitu Maryam (atau Maria dalam Alkitab). Saya baru tahu kalau Maryam itu adalah putri Ali Imran.

Ketika Maryam masih di dalam kandungan, istri Imran bernazar akan “menyerahkan” anaknya itu kepada Allah sebagai Pemelihara agar kelak menjadi hamba yang soleh yang selalu berkhidmat di Baitul Maqdis (Yerussalem). Hal ini tertulis di dalam ayat ke-35 yang terjemahannya berbunyi:

(Ingatlah), ketika isteri ‘Imran berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (3:35)

Ketika tahu anak yang dilahirkan itu adalah perempuan, istri Imran menamai anaknya Maryam, dan istri Imran meminta kepada Allah agar anaknya itu dipelihara oleh Allah dan melindunginya dari syetan.

Maka tatkala isteri ‘Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: “Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk.” (3:36)

Allah menerima nazar istri Imran lalu mememrintahkan Zakaria sebagai pengasuh dan pemelihara Maryam. Menurut para ahli tafsir Nabi Zakaria itu adalah paman Maryam. Berarti benar ya keluarga besar Imran adalah keluarga yang diberkati karena keturunannya menjadi orang-orang sholeh (Imran, Maryam, Isa putera Maryam, Nabi Zakaria paman Maryam, dan Yahya putera Zakaria).

Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. (3:37)

Maryam tumbuh menjadi wanita yang kerjanya setiap hari hanya beribadah dengan berkhidmat kepada Allah di Rumah-Nya di Baitul Maqdis. Zakaria adalah “kuncen” Rumah Allah tersebut. Di sinilah Allah menurunkan Rahmat-Nya kepada Maryam. Setiap kali Zakaria menemui Maryam di mihrab, dia mendapati berbagai makanan yang lezat berada di samping Maryam. Dari manakah datangnya makanan itu? Setahu dia Maryam tidak pernah membawa makanan ke Rumah-Nya, Zakarilah yang selalu mengantarkan makanan kepada Maryam. Maryam menjawab bahwa makanan itu berasal langsung dari Allah, mungkin diturunkan dari langit atau melalui perantara malaikat-Nya.

Lanjutan ayat 37 di atas:

Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. (3:37)

Di dalam Surat Ali Imran juga dikisahkan bahwa Nabi Zakaria sudah tua tetapi belum juga dikarunia anak. Mungkin terinspirasi dari keponakannya, Maryam, yang menjadi ahli ibadah, Zakaria juga bermohon agar dirinya diberi keturunan.

Di sanalah Zakariya mendo’a kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do’a”. (3:38)

Ketika Zakaria sedang shalat di mihrab, berserulah malaikat Jibril kepadanya:

Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): “Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh”. (3:39)

Zakaria yang kaget mendapat wahyu dari malaikat Jibril merasa heran, bagaimana mungkin dia akan memperoleh anak seangkan sitrinya seorang yang mandul. Allah menjawab (melalui malaikat Jibril) hal itu mudah saja bagi-Nya, apapun yang Dia kehendaki maka akan terjadi (kun fayakun).

Zakariya berkata: “Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?”. Berfirman Allah: “Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya”. (3:40)

Zakaria masih tetap belum yakin dia akan mempunyai anak, oleh karena itu dia meminta suatu tanda bahwa istrinya bakal mengandung. Allah mengatakan bahwa tanda-tanda istrinya mengandung adalah Zakaria tidak akan bisa berbicara selama tiga hari, kecuali pakai bahasa isyarat.

Berkata Zakariya: “Berilah aku suatu tanda (bahwa isteriku telah mengandung)”. Allah berfirman: “Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari”. (3:41)

Kelak anak yang lahir dari kandungan itu diberi nama Yahya dan menjadi Nabi yang ke-23 setelah Zakaria. Dari sini kita juga tahu bahwa Nabi Yahya semasa hidupnya dengan Maryam.

Kembali ke kisah Maryam tadi. Allah telah memilih Maryam sebagai wanita solehah yang dilebihkan dari wanita lain di dunia.

Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu). (3:42)

Sebagai bentuk ketaatan, Allah memerintahkan Maryam agar selalu menyembah Allah, selalu sujud dan rukuk kepada Allah bersama orang-orang lainnya lainnya yang menyembah Allah.

Hai Maryam, ta’atlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’. (3:43)

Sampai suatu hari Allah akan memberikan suatu keajaiban yang tidak disangka-sangka bagi Maryam. Allah mengabarkan bahwa Maryam akan mengandung seorang anak lelaki yang namanya sudah ditentukan oleh Allah yaitu Isa Al Masih (atau Al Masih isa putera Maryam).

(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: “Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih ‘Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah), (3:45)

Ketika masih bayi Isa kelak memiliki mukjizat yaitu sudah bisa berbicara dengan manusia:

dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang yang saleh.” (3:46)

Maryam tentu saja merasa kaget, bagaiman mungkin dia akan mengandung, padahal dia belum menikah, dan dia belum pernah disentuh atau berhubungan dengan lelaki manapun. Tentu saja, karena Maryam kerjanya setiap hari hanyalah berkhidmat kepada Allah di Baitul Maqdis. Dia jarang keluar dari Rumah-Nya, apalagi bergaul dengan lelaki. Allah menjawab seperti kasus Nabi Zakaria di atas, bahwa hal itu mudah saja bagi-nya, kun fayakun, maka apapunyang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Dialah Sllah SWT yang Maha Pencipta.

Maryam berkata: “Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun.” Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): “Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: “Jadilah”, lalu jadilah dia. (3:47)

Kisah kelahiran Isa akan saya ceritakan pada tulisan yang lain. Allah memilih Isa sebagai Rasul-Nya, memberinya kitab Injil dan mengajarkannya kitab-kitab yang terdahulu yaitu Taurat dan zabur.

Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil. (3:48)

Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israil. Kepada Bani Israil Nabi Isa menjelaskan tanda-tanda kenabiannya yaitu mukjizat menghidupkan burung dari tanah liat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kusta.

Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka): “Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mu’jizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. (3:49)

Nabi Isa berkata kepada kaumnya bahwa dia membenarkan kitab-itab terdahulu yang telah diturunkan kepada Nabi Musa (Taurat) dan Nabi Daud (Zabur), lalu menghalalkan apa yang dahulu diharamkan.

Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mu’jizat) daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan ta’atlah kepadaku. (3:50)

Lalu Nabi Isa meminta kaumnya agar menyembah Allah SWT sebagai jalan yang benar.

Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus”. (3:51)

~~~~~~~~~~

Demikianlah sekelumit kisah Maryam di dalam Surat Ali Imran. Kelak saya akan menceritakan dalam tulisan yang lain tentang kelahiran Nabi Isa a.s sesuai Firman Allah di dalam Al-Quran

klik & Share https://www.30harihafalquran.com

Yayasan Quran Hamasah

Written by 

91 thoughts on “Kisah Maryam di dalam Surat Ali Imran”

 1. Excellent way of explaining, and fastidious piece of writing
  to take facts about my presentation subject, which i am going to convey in academy.

 2. I have to thank you for the efforts you have put in penning this site.
  I am hoping to check out the same high-grade content by you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now 😉

 3. Hi it’s me, I am also visiting this web page regularly, this website is truly fastidious and the viewers are truly sharing
  pleasant thoughts.

 4. You have made some good points there. I checked on the internet to find out more about the issue
  and found most people will go along with your views on this site.

 5. You can certainly see your expertise in the article you write.

  The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe.
  Always go after your heart.

 6. I need to to thank you for this wonderful read!!

  I definitely enjoyed every little bit of it. I have you saved as a favorite to look at new things you post…

 7. I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else
  know such detailed about my problem. You are amazing!
  Thanks!

 8. Normally I don’t learn article on blogs, but I
  would like to say that this write-up very compelled me to take a look at
  and do it! Your writing taste has been surprised me. Thanks, very
  great post.

 9. Hi my friend! I want to say that this post is amazing, great written and come with almost all significant infos.

  I’d like to peer extra posts like this .

 10. Hey! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m
  not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start.

  Do you have any points or suggestions? Cheers

 11. At this time it appears like Movable Type is the top blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 12. Greetings! I’ve been following your website for a while now
  and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Houston Tx!
  Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

 13. Attractive component of content. I just stumbled upon your blog
  and in accession capital to claim that I acquire
  in fact loved account your weblog posts. Anyway I will be subscribing
  for your augment and even I achievement you get right of entry
  to constantly rapidly.

 14. Aw, this was an extremely good post. Taking the time and actual effort to produce a great article… but
  what can I say… I put things off a whole lot and never seem to get nearly anything done.

 15. Amazing! This blog looks exactly like my old
  one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout
  and design. Superb choice of colors!

 16. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both educative and entertaining,
  and let me tell you, you’ve hit the nail on the head.
  The problem is something which not enough folks are
  speaking intelligently about. I’m very happy I came across this in my search for something relating to
  this.

 17. Nice post. I learn something new and challenging
  on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be helpful to read through articles
  from other authors and practice a little something from other
  web sites.

 18. Fantastic post but I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.
  Kudos!

 19. Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this piece
  of writing i thought i could also make comment due to this good paragraph.

 20. Everything is very open with a precise description of the challenges.
  It was really informative. Your site is very useful. Thank you for sharing!

 21. Nice blog here! Also your website loads up fast!

  What web host are you using? Can I get your affiliate link
  to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 22. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to
  be happy. I’ve read this submit and if I may I wish to counsel you some interesting
  things or advice. Perhaps you could write subsequent articles referring to this article.

  I want to learn more issues approximately it!

 23. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again as exactly the
  same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 24. Hi, I think your website may be having browser compatibility issues.
  Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine but when opening
  in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up!
  Other than that, wonderful blog!

 25. Hello! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through a few of the posts I realized
  it’s new to me. Anyways, I’m definitely pleased I found it
  and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 26. I am not positive the place you’re getting your
  information, however great topic. I must spend some time learning much more or working
  out more. Thanks for wonderful information I was in search of this information for my mission.

 27. My family members all the time say that I am killing my time here at net, but I
  know I am getting familiarity daily by reading thes fastidious articles.

 28. Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted
  to mention that I’ve truly enjoyed browsing your weblog posts.

  After all I will be subscribing to your feed and I hope you
  write once more very soon!

 29. An intriguing discussion is worth comment. I believe that
  you should publish more on this topic, it may not be a taboo
  matter but typically people don’t talk about such subjects.
  To the next! Kind regards!!

 30. I blog quite often and I really appreciate your content.
  This article has really peaked my interest. I am going
  to bookmark your website and keep checking for new details about once a week.

  I subscribed to your RSS feed too.

 31. Hello everybody, here every one is sharing these kinds of knowledge, therefore
  it’s pleasant to read this webpage, and I used to pay a quick visit this web site every day.

 32. Hello there, You’ve done an incredible job. I’ll certainly digg it
  and personally recommend to my friends. I am confident they
  will be benefited from this site.

 33. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear
  and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely
  off topic but I had to tell someone!

 34. I love what you guys are up too. This kind of clever
  work and coverage! Keep up the awesome works guys I’ve incorporated you guys to
  blogroll.

 35. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your weblog posts.
  Anyway I will be subscribing in your augment and even I fulfillment you get entry to consistently rapidly.

 36. Hi, i feel that i noticed you visited my site
  thus i came to go back the want?.I am attempting
  to to find things to enhance my site!I suppose its ok to use
  some of your ideas!!

 37. Hello there! This blog post couldn’t be written much better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!

  He continually kept talking about this. I’ll forward this article to him.
  Fairly certain he will have a very good read. I appreciate you for sharing!

 38. Do you mind if I quote a couple of your posts as
  long as I provide credit and sources back to your website?
  My blog site is in the very same niche as yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this alright with you. Thanks a lot!

 39. Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your articles.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the
  same subjects? Thanks for your time!

 40. Greetings from Colorado! I’m bored at work so I decided to check out
  your site on my iphone during lunch break. I love the knowledge you present here and can’t wait to take a
  look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb blog!

  adreamoftrains web host

 41. Good day! Do you know if they make any plugins to assist
  with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog
  to rank for some targeted keywords but I’m not seeing
  very good success. If you know of any please share. Cheers!

 42. Thanks for another informative blog. The place else
  could I get that type of information written in such an ideal means?
  I have a mission that I’m simply now running on, and I have been on the glance out for such info.

 43. Hi there! I understand this is somewhat off-topic but I
  had to ask. Does operating a well-established blog
  like yours require a massive amount work? I am brand
  new to blogging but I do write in my diary every day.

  I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and views online.
  Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.
  Thankyou!

 44. Thanks for any other informative blog. The place else could I get that
  kind of information written in such an ideal means?
  I have a undertaking that I am simply now operating on, and I have been on the glance out for
  such information.

 45. Thanks for some other informative site. Where else may I am getting that kind of information written in such a perfect way?
  I’ve a project that I am just now running on,
  and I’ve been on the glance out for such info.

 46. Hello there! I could have sworn I’ve visited this website
  before but after looking at some of the articles I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll
  be bookmarking it and checking back frequently!

 47. of course like your web-site however you have to check the spelling on quite
  a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find
  it very troublesome to inform the truth however I will definitely come again again.

 48. Hello I am so glad I found your site, I really found you by mistake, while
  I was searching on Google for something else, Regardless I am here now and would just like to say
  many thanks for a marvelous post and a all round thrilling
  blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to go through it all at the minute but I have
  saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a lot more, Please do keep up the
  great job.

 49. Spot on with this write-up, I honestly believe this amazing site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to read
  more, thanks for the advice!

 50. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning
  this site. I’m hoping to view the same high-grade
  blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities
  has inspired me to get my own, personal blog now 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *